همراهی کسب‌وکارهای اینترنتی برای مبارزه با «کرونا»

توسعه کسب و کارهای اینترنتی

مبارزه با «کرونا» و شکست این ویروس وارداتی، خط مقدم جغرافیایی است که ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم؛ عده زیادی از ایرانیان، هر کدام به اندازه وسع و توان خودشان یک جایی کنار بقیه ایستاده‌اند تا سهمی در این مبارزه داشته باشند. البته عده‌ قلیلی هم هستند از شرایط پیش آمده نهایت سو استفاده را کرده‌اند و می‌کنند. حتی اگر سو استفاده‌شان به قیمت جان آدم‌های دیگر تمام شود.

در آن‌ سوی ماجرا اما کسانی هستند که برای عبور از این بحران، فکر کرده‌اند و برای عملی کردن ایده‌شان قدم‌هایی برداشته‌اند. نمونه‌اش کسب و کارهای اینترنتی که امروز بخش عمده‌ای از مراجعات مردم به فروشگاه‌ها که قبل از آمدن «کرونا» در دنیای واقعی صورت می‌گرفت به سمت آن‌ها سرازیر شده است.

کسب و کارهای اینترنتی عزم خود را جزم کرده‌اند تا در این بین علاوه بر کار اصلی‌شان که پایداری سرویس و ارائه خدمت است، قدم‌های دیگری هم در راستای مسوولیت انسانی و اجتماعی خود بردارند.در همین راستا نیز ما با راه اندازی پورتال فروشگاهی کافی نت سعی داریم؛ انشاالله قدمی موثر در جهت مقابله با ویروس منحوس کرونا و حفظ سلامتی آحاد مردم عزیز و از سوی دیگر رونق کسب و کارها برداریم و صد البته این امر با همراهی همه محقق خواهد شد. که نسبت به این موضوع کاملا امیدوار هستیم.

فروشگاه کافی نت
ارسال دیدگاه